Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Skredulykker i Norge

En historisk dokumentar om de mest alvorlige leirskred, snøskred og fjellskred som har rammet oss de siste 500 år. I Norge er skred den mest vanlige og mest alvorlige naturkatastrofen. Les den spennende boken om norsk skredhistorie!

I løpet av de siste 200 år har nesten 2500 mennesker mistet livet i skredulykker. Denne boken gir en oversikt over leirfall og jordskred, snøskred, fjellskred og steinskred, samt undersjøiske skred i Norge de siste 500 år.

Her kan du blant annet lese om Gauldalskredet som i 1345 krevde ca. 500 liv, Verdalskredet i 1893 der 116 omkom, Loneulykkene i 1905 og 1936 og Tafjordulykken i 1934. I tillegg til fakta og historiske foto fra de enkelte ulykkene, skildrer forfatteren vanlige folks opplevelser og reaksjoner.

Boken baserer seg på opplysninger som Astor Furuseth (forfatteren) har samlet inn fra ca 3500 skred i hele Norge. Dette arbeidet er gjort med støtte fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) og inngår i Nasjonal skreddatabase.  

 

 

Innb: Innbundet ISBN: 9788252930436
Sider: 207    
Utgivelsesår: January 2006  
Forfatter:   
Astor Furseth
Share |