Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Feltarbeid

Universitetet i Tromsø

Mastergradstudentene i geologi , Ingunn Hernes og Ingrid Skrede har hatt feltarbeid i flere uker på Nordnes. Forskning og kunnskapsbygging rundt de ustabile fjellpartiene på Nordnes er et svært viktig bidrag for en trygg overvåking.

Share |