Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Informasjon til befolkningen

I uke 21/2011 ble de første folkemøtene gjennomført i de tre berørte kommunene, Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Politiet, Fylkesmannen, Nordnorsk Fjellovervåkning og kommunenes prosjektleder, informerte om det pågående arbeidet med beredskapen rundt Nordnesfjellet.

Deretter ble det lagt opp til en spørrerunde fra tilhørerne.

Oppmøtet på disse orienteringsmøtene kunne nok ha vært litt bedre, men de spørsmål som kom frem er tatt med videre i planleggingen og er også presentert med svar på disse nettsidene. Vi tar sikte på å avholde årlige folkemøter.

Share |