Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Location Nordnesfjellet

Nordnesfjellet er lokalisert i Kåfjord kommune i Nord Troms. Avstand med bil fra Tromsø flyplass er ca 150 km. Fjellet har Kåfjorden på sin østlige side og Storfjorden/Lyngenfjorden på sin vestlige side. E6 strekker seg rundt fjellet og denne veistrekningen er karakterisert som et av Norges med skredutsatte vinterstid. Det er således byggestart for NY tunell (6 km) gjennom fjellet i 2013.

Share |