Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsstatus: GRØNN

- Kontinuerlig overvåkning og vedlikehold av systemer
- Vedlikehold og oppdatering av planverk. Øvelser
- Normal drift

Share |