Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsnivå: GUL

- Beredskapsorganisasjonen varslet, møteaktivitet innen beredskaps- og geofaglig familie
- Tettere kontroll av overvåkningssystemene. Etablert vaktordninger i forhold til overvåkning
- Gjennomgang av planverk, utstyr og tilgjengelige personellressurser
- Forberedelse til flytting av kritisk infrastruktur og utvalgte institusjoner
- Tett overvåkning av geofaglige vurderinger og instrumentering

Share |