Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Nordnesfjellet 700 m.o.h.

185 4.8 ms
9.1°
Luftfuktighet 61.9%
Nedbør 0.00 mm/t
Snedybde 0.47 m
Oppdat. 2014-05-19 07:50

Samuelsberg Delvis skyet 13
Birtavarre Delvis skyet 12
Olderdalen Delvis skyet 13
Nordnesfjellet Delvis skyet 9

Beredskapsstatus

sentinel-1_esa_ill

Sentinel-1 skutt opp i rommet

Ny satelitt med Norut-teknologi

3. april 2014 ble radarsatellitten Sentinel-1 skutt opp i rommet fra Fransk Guyana i Sør-Amerika. Norut i Tromsø ledet en internasjonal gruppe som vant en ESA-kontrakt for validering av radardata fra Sentinel-1 for bruk innen interferometri. Dette er et viktig steg videre for fjellskredovervåking. NGU er norsk partner i dette arbeidet, og Nordnesfjellet i Troms er valgt som et av testområdene i prosjektet.

2014-05-16
Hovedveileder Steffen Bergh med Ingunn Hernes og Ingrid Skrede

Masteroppgave - Jettan

Ingrid Skrede

For å  kunne gjennomføre en tryggest mulig overvåking er kunnskapsbygging rundt objektene helt sentralt.  Det er mange aktører som jobber med dette.  Ingrid Skrede ved Universitetet i Tromsø  har nå levert sin masteroppgave med det ustabile fjellpartiet Jettan, som studieområde. Dette er en meget grundig oppgave som tar for seg bl.a  indre geometri og struktur, samt styrende faktorer. Masteroppgaven finnes her: http://munin.uit.no/handle/10037/5622

Vi gratulerer Ingrid Skrede med vel gjennomført studie og er svært glad for at forskningen tar tak i reelle problemstillinger av stor samfunnsnytte.

 

2013-12-20
kongen og dronningen_nordnes

Kongeparet på Barents Rescue

Kilde: Kongehuset.no, 18.9.2013

Et stort og ødeleggende skred i Lyngen i Troms er utgangspunktet for øvelsen Barents Rescue 2013. Deres Majesteter Kongen og Dronningen besøkte øvelsen i dag.

2013-09-18
dsb_br13_logo2

Barents Rescue 2013

Om øvelsen / About the exercise

Barents Rescue 2013 er en fullskala rednings- og samarbeidsøvelse. Lag, organisasjoner og etater fra Norge, Sverige, Finland og Russland vil delta. Barents Rescue 2013 is a full-scale rescue and cooperation exercise. Teams, organizations and agencies from Norway, Sweden, Finland and Russia will participate.

2013-09-12
logo_ums

Kåfjord, Lyngen og Storfjord tester befolkningsvarslingssystemet UMS

Øvelse Barents Rescue 2013

I morgen fredag 13.9 vil alle som oppholder seg i og rundt Lyngenfjorden, motta en SMS-øvelsesmelding ca. kl. 14:00. Dette kalles UMS Befolkningsvarsling. De som ikke har mobiltelefoner vil bli oppringt på fasttelefonen. SMS-en skal ikke besvares.

2013-09-12
borehull_500x281

Boringene i gang

Kjerneboring Jettan

Arctic Drilling A/S er godt i gang med årets kjerneboringer.

2013-08-06
IMG_0467_300x225

Feltarbeid

Universitetet i Tromsø

Mastergradstudentene i geologi , Ingunn Hernes og Ingrid Skrede har hatt feltarbeid i flere uker på Nordnes. Forskning og kunnskapsbygging rundt de ustabile fjellpartiene på Nordnes er et svært viktig bidrag for en trygg overvåking.

2013-06-26
IMG_2049

Aktiviteter på fjellet

Kjerneboringer 2013

NNFO er nå godt i gang med å rigge til årets kjerneboringer.

2013-06-26
gammanjunni

Troms vil bli landets beste på skredkunnskap

Kilde: NRK Troms, 14.02.13

Fylkesrådet i Troms vil sikre fylket landets beste kunnskap om fjellskred. Nå bevilger fylkesrådet 3,2 millioner kroner til et forskningsprosjekt de mener skal sikre økt trygghet hos innbyggerne som bor på skredutsatte steder.
2013-02-14
IMG_1848_300x450

Nå overvåkes innsiden!

DMS instrumentering på plass!

Innsiden av Nordnesfjellet er nå også under overvåking. CSG har nå vært på fjellet og satt ned den 120 meter lange instrumentkolonnen i borehullet. Instrumentet skal overvåke bevegelser,temperatur og poretrykk ned i dypet.
2013-01-14