Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Ustabile fjellparti i Nordland fylke

NNFO overvåker foreløpig ingen fjellparti i Nordland pr 2011. NNFO har kapasitet til å overvåke evt framtidige ustabile fjellparti i dette fylket.

Mere informasjon angående fjellskred i Nordland, Troms og Finnmark kan innhentes hos NGU på denne siden:

http://www.ngu.no/no/hm/Geofarer/Skred/Fjellskred/

Share |