Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Om NNFO

Deltakere i selskapet er Kåfjord kommune, Lyngen kommune, Storfjord kommune og Troms fylkeskommune.

Selskapet ble formelt stiftet 9. november 2011 og er etablert for å drive overvåking av de ustabile fjellpartiene på Nordnes i Kåfjord kommune, samt andre objekter i landsdelen. Dette inkludert også å kunne eie, drive og vedlikeholde varslingssystemer for skred i berørte kommuner.

Selskapet skal også gi eierkommunene bistand til utarbeiding av kommunale beredskapsplaner uten særskilt betaling fra deltakerkommunene.

Selskapet skal kunne ta på seg oppdrag med å være et fullt ut operativt overvåkingssenter for skred i landsdelen, herunder ha som mål å være et senter for overvåking og varsling med høy kompetanse. Selskapet skal kunne bidra med kompetanse for tilsvarende prosjekt i landsdelen. 
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Kåfjord kommune.
 
Deltakere sin prosentvise eierdel i selskapet.
 
Kåfjord Kommune
16,6
Lyngen kommune
16,6
Storfjord Kommune
16,6
Troms fylkeskommune
50

 

Share |