Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsnivå: ORANSJE

- Etablert staber på alle nivå
- Gjennomføring av flytting på alle nivå
- Vurdere vakthold og sikring av områder, omdirigering av all trafikk, bakke, sjø luft
- Samarbeid på tvers av kommunegrenser, fylkes- og landegrenser

Share |