Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsøvelse

Kaldt hav

I uke 21 i 2011, ble øvelse ”Kaldt hav” gjennomført. Øvelsen var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Troms, Troms politidistrikt, Norwegian Task Group (Deler av den norske marinen), Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner, Sivilforsvaret, Statens strålevern, Kystverket i Troms og Finnmark med flere.

En øvelse som varte i 5 dager og som blant flere scenarioer, også tok for seg Nordnes utfordringene.

Vi gjennomførte en øvelse i masseforflytning av skoleelever fra ulike punkt i Lyngenfjorden, og da fra sjøsiden. Ca. 100 elever ble fraktet ut til fregatten KNM Helge Ingstad og kystverkets slepebåt.

Vi avsluttet med en omvisning og bespisning. Et flott samarbeid som skapte en positiv opplevelse for ungdommen, samtidig som de ulike etatene fikk erfare dimensjonen på de utfordringer vi står overfor ved en slik hendelse.

Eksterne lenker til omtale av øvelsen finner du her:

NRK Troms, 26.05.2011

Forsvarets forum, NR 6 - 2011

Share |