Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsnivå: RØD

- Forbered og utfør redningsarbeid, fortsatt evakuering
- Avstegning av veg, sjø og luftrom

Share |