Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Troms

Kartlegging på land og i fjorder i Troms har vist at det har gått svært mange store fjellskred. Størst konsentrasjon finnes i en sone fra Balsfjord i sør til Reisadalen i nord, men med spesielt mange i Kåfjord.

Mange av fjellskredene er svært store, med kjempeskredet i Grovfjorden som det største. Skredet er anslått til å involvere et volum på omtrent 100 mill. m3 masse og har gått i ei lengde på over 4 km.

Det har vært mulig å datere noen av fjellskredene i Troms.

En del av fjellskredene gikk ned i fjordene, og etterlot seg store urer under sjøoverflaten. Hulrommene mellom de store blokkene var svært gunstige for mollusker og rur. På grunn av landhevingen etter siste istid ligger noen av disse urene på land. Dateringer av skjell og rur indikerer at de fleste store fjellskredene i Troms ble utløst like etter siste istid, for 11500 til 10500 år siden.

Kilde: NGU.no

Share |