Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Befolkningsvarsling

Nordnorsk Fjellovervåking har tegnet kontrakt med UMS på levering av system for befolkningsvarsling til innbyggerne og tilreisende rundt Lyngenfjorden.

UMS har gjennom snart 10 år vært en pådriver i utviklingen av befolkningsvarslings systemer, både tradisjonelle adressebaserte systemer og mer avanserte lokasjonsbaserte (der du er) systemer. Selskapet deltar aktivt i FOU arbeid og har også ledet et EU prosjekt som omhandler Risk Management og varsling knyttet til dette. Våre løsninger er i dag i operativt bruk både for naturskapte (F.eks Åkneset og Romsdalen) og menneskeskapte (f.eks Statoils Gassterminal på Kårstø).

Løsningen består av geografisk varsling til husstander tilknyttet det ordinære telefon nettet og lokasjonsbasert varsling (personer som tilfeldig befinner seg innen det berørte området).

Share |